Talvised põhjajäätumised Kunda jõe Lontova kärestikul ning arutelud EMÜ ja teiste eriala spetsialistidega tõid välja aspektid, mis vajaks paremat lahendust. Arutelude käigus lepiti kokku esimene tehnoreis Tšehhis ja Saksamaal, kus tutvuti sealse kogemuse ja projektidega. 

Tehnoreiside eesmärk on arendada Eesti spetsialistide keskkonnalaste projektide teadlikkust läbi praktiliste objektikülastuste (reoveepuhasti, hüdrosõlm, taastuvenergia lahendus vms). Reisi käigus suhtleme pidevalt ka kohalike projekteerijate/ehitajate/operaatoritega, kellega saab vahetada erialateadmisi ning luua uusi koostöövõimalusi edaspidiseks. 

Varasemad tehnoreisid:
  • Tehnoreis I - arhimedese kruvi turbiinid ja pumbad - august 2016 (4 in)
  • Tehnoreis II - Austria kalapääsud ja hüdrotehnilised rajatised - mai 2017 (16 in)
  • Tehnoreis III - Viini reoveepuhasti ja Pilsingu kruvikalapääs - august 2017 (9 in)
  • Tehnoreis IV - RENEXPO INTERHYDRO konverents Salzburg - november 2017 (8 in)
  • Tehnoreis V - Austria kalapääsud - aprill 2018 (4 in)
  • Tehnoreis VI - RENEXPO INTERHYDRO konverents Salzburg - november 2018 (5 in)
Järgmised tehnoreisid:
  • Tehnoreis VII - Saksamaa, Murg oru hüdrotehnilised rajatised (2020-kevad)
Reisikavad ja kokkuvõtted:
Lisainfo:
  • reisi kava - Skeem OÜ, Ergi Prommik, ergi.prommik@gmail.com, +372 5557 7770
  • reisikorraldusfirma - Karol AS, Anneli Jervson, anneli@karol.ee, +372 5565 2837