Foto 1. Kohalik kalaekspert Christian Mitterlehner (vasakul) ja Tehnoreis V reisiseltskond Urli jõe alamjooksu kruvikalapääsul. 2017. a augustis oli siin veel looduslähendane kalapääs, mis lammutati ja asendati kruvikalapääsuga, et ülesränne oleks tagatud ka kuni 90 cm Doonau taimenitele. 

Protsessiskeem:

Kruvikalapääs koosneb:
  • veehoidla tasapinna kontrollsüsteem
  • võre
  • veevoolu sulgemise süsteem
  • laskumise kruvi
  • tõusva rände peibutusvoolu süsteem
  • tõusukruvi
  • seiresõlm
  • liigvee kontrollimise süsteem
Lisainfo:

Tõusukruvi kambrite mõõdud ja mahtuvus:


Videod (H. Källo, Rehart GmbH):